Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přívlastek lieferte 85 Treffer
1

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235
2

Postupně rozvíjející anteponovaný atribut

Machová, Svatava, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 195-198
3

Biřmovací jména

Bayerová, Naděžda, in: Češtinář, 15, č. 4, 2004-05, s. 111-117
4

Slohové přehodnocení shodného přívlastku

Chloupek, Jan, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 138-142.
5

Atribut a srozumitelnost verbální komunikace ve škole

Hájková, Eva, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 93-105.
6

Centrality and extrinsicness: Semantic factors involved in noun phrase word order

Sheffer, Ronald E., Jr., in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 139-165
7

Ještě o přívlastku volném a těsném

Štícha, František, in: Naše řeč, 75, č. 5, 1992, s. 255-258
8

Konkurence atributů v češtině a maďarštině a jejich překládání

Schürz Pochylová, Markéta, in: Bohemica Olomucensia, 1,, č. 3,, 2009,, s. 151-156
9

Infinitiv ve funkci atributu

Panevová, Jarmila, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 945-960
10

První závažná otázka?

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2000, 19.8.2000