Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štícha, František lieferte 214 Treffer
1

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
2

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
3

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

Štícha, František, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
4

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235
5

Intonatorische Wiedergabe der impliziten Thema-Rhema-Gliederung beim Lesen

Štícha, František, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 227-235
6

Křížení vět v češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 26-31
7

O jazyce pamětí Vlastimila Brodského. (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám)

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 78-84
8

Už vám někdo nabízel peníze jen tak?

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 135-140
9

Acceptability and the Scope of Grammar

Štícha, František, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 341-357
10

Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče

Štícha, František, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 188-190.