Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky výkladové lieferte 91 Treffer
1

Iz nabljudenij nad aktual'noj leksikoj

Chlupáčová, Kamila, in: Rossica, 1, č. 2, 1996, s. 20-30
2

Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch (na príklade spracovania abstrákt)

Buzássyová, Klára, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 9-19
3

Tematická a štruktúrna interpretácia neologizmov

Balážová, Ľubica, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 20-27
4

Výkladové slovníky a uživatelská praxe

Rangelova, Albena, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 79-86
5

Postoje a preference uživatelů slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového průzkumu

Opavská, Zdeňka, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 87-96
6

Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevřeným otázkám dotazníkového průzkumu

Tichá, Zdeňka, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 97-101
7

Slovník spisovné češtiny pro každého

Filipec, Josef, in: Večerní Praha, 1975, 29.1.1975
8

Parapsychologie od A do Z aneb Okultní vědy a jejich neuvěřitelné možnosti

Curciová, Michèle Přel. Bobková, Šárka Praha 1992
9

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., oprav. a dopln. vyd

Zprac. lexikogr. kol. ÚJČ. Hl. redakce Filipec, Josef Praha 1994
10

Vocabulaire de la stylistique

Mazaleyrat, Jean; Molinié, Georges Paris 1989