Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000087
AutorTěšitelová, Marie
Titel

O jazyce prezidenta dr. Edvarda Beneše

ErschienenNaše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 124-135
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
SchlagwörterBeneš, Edvard; jazyk autorský; styl autorský; lingvistika kvantitativní; frekvence
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Frequenz
AnmerkungAnalýza jazyka a stylu dr. E. Beneše v díle Demokracie dnes a zítra, Praha 1946. Z hlediska kvantitativní lingvistiky
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/87
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O jazyce presidenta Edvarda Beneše / Těšitelová, Marie
Čísla o jazyce? / Těšitelová, Marie
Vzpomínka na PhDr. Eduarda Beneše, CSc / Vachková, Marie
Jak znám PhDr. Miloše Dokulila, DrSc / Těšitelová, Marie
Prof. PhDr. Lumír Klimeš osmdesátiletý / Těšitelová, Marie
Házení vajec na prezidenta / Smejkalová, Kamila
Jazykový obraz smrti Edvarda Beneše v českém tisku v kontextu JOS dalších významných československých prezidentů / Zábranský, Lukáš