Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000070
AutorMusilová, Václava
Titel

3. konference Mezinárodní asociace forenzních lingvistů

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 49-53
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v zahraničí
Teorie vědeckého a odborného stylu
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. abroad
The theory of scientific and special style
Schlagwörterkonference; lingvistika forenzní; zprávy
Schlagwörter (DE)Konferenz; Nachrichten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/70
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

10. konference Mezinárodní pragmatické asociace / Hirschová, Milada
Patnáctý mezinárodní sjezd lingvistů / Sgall, Petr
3. mezinárodní konference o literární kritice / Bozděchová, Ivana
6. mezinárodní kongres maďarských lingvistů / Opělová-Károlyi, Mária
Mezinárodní kongres lingvistů v Praze / Daneš, František
8. mezinárodní setkání mladých lingvistů / Besedová, Petra
3. mezinárodní konference na podporu výuky cizích jazyků / Švermová, Dagmar