Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konference lieferte 1762 Treffer
1

Grenzen überschreiten. Vorwort der Herausgeber

Mende, Rainer; Martínek, František; Sikora, Tomasz, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 9-15
2

Onomastická konference v Nitře

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 3, 1994-95, s. 87-88
3

Ze slovanského světa

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 127-128
4

Příspěvek k výchově mladých lingvistů

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 119-120
5

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
6

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Jelínek, Milan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
7

4. balkanistické symposium v Brně

Procházka, Jiří, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 65
8

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289
9

Správa o vedeckej konferencii Termina '96 v Liberci (Česká republika)

Wachtarczyková, J., in: Slovenská reč, 61, č. 6, 1996, s. 375-379
10

XII. Olomoucké dny rusistů

Csiriková, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 68-69