Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Congresses, conferences, etc. abroad lieferte 735 Treffer
1

Druhá slavistická čtení v Sofii (27.-29. 5. 1994)

Gladkova, Hana, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 79-80
2

Polská konference o stylu a textu

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 117-119
3

Konference "Pavol Jozef Šafárik a slavistika"(Prešov 1995)

Hauptová, Zoe; Havlíková, Lubomíra; Šišková, Růžena, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 228-231
4

Barcelonská konference Evropské asociace čínských studií

Třísková, Hana, in: Nový Orient, 51, č. 9, 1996, s. 358
5

Úloha překladu v EU rozšiřující se na východ. (Zpráva o konferenci konané v Terstu 27. a 28. 5. 1996)

Rejžková, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 65-67
6

Konference o neverbální komunikaci (pocta J. Mistríkovi)

Hoffmannová, Jana, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 265-270
7

Slavistická konference v Pécsi

Richterek, Oldřich, in: Opera Slavica, 6, č. 3, 1996, s. 55-56
8

Historický York - IATEFL, 9.-12. apríl 1995

Tandlichová, Eva, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 386
9

NAATC'95 - Conference panel and Business meeting

Janda, Laura A., in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 1, 3
10

5 Encuentros Complutenses en torno a la Traducción

Králová, Jana, in: Ibero-Americana Pragensia, 29, 1995, s. 242