Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zprávy lieferte 1858 Treffer
1

Třinácté Olomoucké dny rusistů

Kesner, Jindřich; Pastyřík, Svatopluk; Richterek, Oldřich, in: Češtinář, 8, č. 4, 1997-98, s. 111-113
2

Jazykový kurs

in: Svobodné slovo (Praha), 1995, 19.8.1995
3

Se slzami v očích.

in: Orlický týdeník (Rychnov n. Kn.), 1995, 5.9.1995
4

Kam směřuje evropská slavistika?

Ulbrechtová, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. X 2, 1999, s. 105-106
5

Konference o jazycích západního a středního Středomoří

Urbanová, Daniela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. E 39 (1994), 1995, s. 178
6

Výročí Karlovy univerzity a lingvistika

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 329-331
7

Konec a začátek v jazyce a literatuře

Mlčoch, Miloš; Polák, Milan; Lederbuchová, Ladislava, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 195-198
8

Kolokvium o moravské identitě

Vlček, Radomír, in: Akademický bulletin, č. 4, 2001, s. 15
9

Zasedání Českého komitétu slavistů

red., in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 571-572
10

Protokól z posiedzenia plenarnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Kraków-Mogilany, 30. 8. 1998)

in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 573-578