Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000014
AutorBozděchová, Ivana; Šašková-Pierceová, Miluše
Titel

Vyučování jazyku komunikativní metodou

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 30-38
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörtervyučování; metody komunikativní; čeština jako jazyk cizí
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache
AnmerkungCharakteristika několika definic komunikativních metod, které se vyvinuly v poslední době, jejich výhody a nevýhody. Počáteční fáze osvojování jazyka tak komplexního jako čeština musí obsahovat učební úkony související s gramatikou
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komunikativní zřetel ve vyučování mateřskému jazyku. Sborník referátů z mezinárodní konference, Brno/Cikháj 12.-14. května 1986
Aktivní role studentů v komunikativní jazykové výuce / Šašková-Pierceová, Míla
K principům komunikativní metody ve vyučování jazyků / Škvorová, Daniela
Vyučování českému jazyku / Dvořák, Karel
Narace a vyučování jazyku. Teoretická východiska - výzkum - program / Zajícová, Pavla
Čeština pro komunikaci. Pracovní sešit / Šašková-Pierceová, Míla
Čeština pro komunikaci / Šašková-Pierceová, Míla