Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metody komunikativní lieferte 110 Treffer
1

Několik poznámek k problematice tvorby učebnic češtiny na komunikativním základě

Cvejnová, Jitka, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 92-97.
2

Ke komunikativnímu principu v jazykové výuce

Mališ, Otakar; Marková, Milada, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 123-132
3

Sposoby realizacii koncepcii obučenija studentov-bakalavrov

Rudincová, Blažena, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 55-59.
4

Učebnicový text a komunikace

Svobodová, Jana, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 122-126.
5

K perspektivě vyučování češtině

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 52-54
6

Kommunikation und Narration im Diskurs des Faches Deutsch als Fremdsprache

Dumon, Detlef, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 2 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1996, s. 37-45.
7

Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle, výsledky

Svobodová, Jana, in: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum : Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí, Ostrava, PF OU ; 2001, s. 348-354
8

Une approche communicative de l'enseignement des langues

Widdowson, H. G. Paris 1991
9

Communicative language teaching: the results of two surveys

Hrehovčík, Teodor, in: The 6th conference of British, American and Canadian Studies [BrAmStOp] : Proceedings. Opava Part, Opava, SlU ; 2001, s. 149-159
10

Aktivní role studentů v komunikativní jazykové výuce

Šašková-Pierceová, Míla, in: Cizí jazyky, 39, č. 9-10, 1995-96, s. 165-168