Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech teaching. Theory and methodology lieferte 1209 Treffer
1

Když učebnice nestačí aneb nebojte se autentického textu

Sachrová, Kateřina, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2017, s. 69-74
2

Žijeme v Česku

in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2017, s.
3

O přijímacích zkouškách na gymnázia

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 101-107
4

Vyjádření k článkům E. Beránkové a H. Brádkové k návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu (ČJLit 45, 1994-5, č. 3-4)

Uličný, Oldřich, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 125-126
5

Několik poznámek k problematice tvorby učebnic češtiny na komunikativním základě

Cvejnová, Jitka, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 92-97.
6

Literární interpretace a jazykové rozbory

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 213-216
7

Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu

Čechová, Marie, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 98-103.
8

Jak na češtinu?

Čmejrková, Světla; Světlá, Jindra; Škvorová, Daniela, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 16-25.
9

Ke struktuře základních učebnic češtiny pro cizince (z hlediska potřeb studujících v nově zaváděných formách studia)

Čadská, Milada, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 104-107.
10

Čemu budeme učit v češtině? (poznámky k didaktice českého jazyka)

Hájková, Eva, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 119-122