Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001424
AutorMalenínská, Jitka
Titel

Deverbativa ráz a opál a jejich deriváty v toponymii Čech

ErschienenOnomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 69-73
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Place names
Schlagwörteronomastika; toponyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Tschechisch
AnmerkungRáz ve významu "mýto" a opal ve významu "místo spálené, vypálené" v toponymii Čech (MJ, PJ)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1424
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Orografické termíny v toponymii Čech / Malenínská, Jitka
K zaniklým apelativům v toponymii Čech / Malenínská, Jitka
Apelativum čeřen a jeho deriváty v toponymech Čech / Malenínská, Jitka
Německé oronymické apelativum Riegel v toponymii Čech / Malenínská, Jitka
Označení barev a jejich užití v toponymii Čech / Štěpán, Pavel
K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ hrochot a kyta a jejich využití v toponymii / Malenínská, Jitka
Sufix -ství v toponymii Čech / Štěpán, Pavel