Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001365
AutorRipka, Ivor
Titel

Some aspects of the relationship between Czech and Slovak

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 276-285
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterstudie porovnávací; kontakty jazykové; čeština; slovenština
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Sprachkontakt; Tschechisch; Slowakisch
AnmerkungSémantické a frazeologické jevy v češtině a slovenštině, jejich zachycení ve slovnících
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1365
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Relationship between Slovak and Czech as Slavistic Problem / Blanár, Vincent
Remarks on some analogies between phonology and morphology in Czech and Slovak / Vachek, Josef
On some difference between addressing in English and Slovak / Tkáčiková, Marta
Some archaic place-names in Czech and Slovak / Paliga, Sorin
On some aspects of translation / Hajičová, Eva
On some distinctions between British and Czech grammatical theory / Dušková, Libuše
On the relationship between small and large Slavic languages / Nekvapil, Jiří