Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000954
AutorCybulski, Marek
Titel

O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku

ErschienenRozprawy Komisji Językowej (Łódź), 37, 1992, s. 17-31
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Obecné otázky
Polština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
General works
Polish
Schlagwörterlexikografie; lexikologie; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Lexikographie; Lexikologie; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungPodle BL 1992, 16513
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/954
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Analiza porównawcza słownictwa polskiego i czeskiego w aspekcie badań pogranicza / Falińska, Barbara
Niektóre zagadnienia semantyczne słownictwa czeskiego i polskiego / Lotko, Edvard
Tendencje rozwojowe współczesnego słownictwa czeskiego i polskiego / Mietła, Joanna
Kodyfikacja języka czeskiego w 20 wieku / Balowski, Mieczysław
Wpływ języka czeskiego na kształtowanie się języka polskiego na przełomie wieków / Mazgaj, Paweł
Uczymy się języka czeskiego / Tarajło, Zofia
Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego