Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ001241
AutorDvonč, Ladislav
Titel

Športové výrazy na -bal, -bol v slovenčine a češtine

ErschienenKultúra slova, 25, č. 5, 1991, s. 139-143
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Terminologie ostatních oborů
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Terminology of the other fields
Schlagwörterterminologie; sport; čeština; slovenština
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch; Slowakisch
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1241
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovenské výrazy v češtině / Lendelová, L.
Latinizmy v češtine a slovenčine / Tuguševa, Razija Ch.
Následkové spojovací výrazy v barokní češtině / Kosek, Pavel
Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine / Nilsson, Morgan
Jednočlenné vetné typy v slovenčine a češtine / Kupcová, Jana
Diakritické znamienka v súčasnej slovenčine a češtine / Horák, Gejza
Chrématonymá v súčasnej bulharčine, češtine a slovenčine / Bouwmeesters, Viktória