Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ001193
AutorDejmek, Bohumír
Titel

Frekventované nespisovné jevy a jejich pozice v národním jazyce

ErschienenČeštinář, 2, č. 4, 1991-92, s. 65-69
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní nespisovné útvary jazyka
Hláskosloví
Morfologie
Klassifikation (EN)The other non-standard forms of language
Historical phonology
Morphology
Schlagwörternespisovnost; mluvenost; fonologie; morfologie; čeština
Schlagwörter (DE)Nicht-Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Phonologie; Morphologie; Tschechisch
AnmerkungRozbor několika hláskových a morfologických jevů typických pro běžně mluvený jazyk, jejich příslušnost k jazykovému útvaru národního jazyka
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1193
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nespisovné jevy v soukromé korespondenci / Šindlerová, Hana
Hydronyma v Hradci Králové. (Pozice hydronym mezi urbanonymy) / Dejmek, Bohumír
Frekvence slov a tvarů substantiv a sloves v běžně mluveném jazyce / Dejmek, Bohumír
Nejasné jevy a jejich vyjasnění / Nebeský, Ladislav
Jména ulic a vhodnost jejich jednotlivých slovotvorných typů v komunikaci. Na materiálu z Hradce Králové / Dejmek, Bohumír
Exonyma a jejich fungování v jazyce / Harvalík, Milan
Pozice / Svobodová, Ivana