Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style of literary works lieferte 114 Treffer
1

Komiks jako specifický typ sémioticky heterogenních komunikátů

Zeman, Jiří, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 199-204
2

Kniha, která nekončí

Císař, Karel, in: Filosofický časopis, 45, č. 4, 1997, s. 597-608
3

The functions of language and the literary genres

Stankiewicz, Edward, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 73-84
4

Jakobson a Baudelairovy "Kočky"

Fryčer, Jaroslav, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 139-143
5

Novalisova Pohádka o Hyacintovi a Růžence z pohledu intertextuality

Zachová, Alena, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 107-111
6

Ražba jinakosti

Hrůza, Petr, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 244-247
7

Polemika: dialog a nerozumění

Merhaut, Luboš, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 500-504
8

The language of tragedy and the tragedy of language in Anna Karenina and Madame Bovary

Friedrich, Paul; Radulescu, Domenica, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 20 s.
9

De alieno nostrum: Les centons de l'Antiquité tardive et la théorie de l'intertextualité

Bažil, Martin, in: Listy filologické, 125, č. 1-2, 2002, s. 1-32
10

Caesar - Zápisky o válce galské; Homér - Ilias; Homér - Odysseia; Vergilius - Zpěvy rolnické

Nejedlý, Petr, in: Slovník světových literárních děl 1, 2, Praha, Odeon ; 1989, s. 357-360, 347-348