Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1990CZ000218
Author(s)Dorovský, Ivan
Title

Slovanská diaspora a dvojdomost tvůrců

PublishedPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 123-136
Languagecze
Classification (CZ)Varia
Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Classification (EN)Varia
Language and style of literary works
Subjectsbilingvismus; polylingvismus; diaspora; literatura exilová
Subjects (DE)Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
NoteDefinice diaspory. Proces tvoření literárního díla v jinonárodním a jinokulturním prostředí; prolínání národních kultur u geneticky a jazykově blízkých národů (příklady z balkánské diaspory)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/218
PURLCitation link