Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kongress-Nummer 7 lieferte 687 Treffer
71

Drevnerusskije kondakari kak fonetičeskij istočnik

Uspenskij, B.a. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 314-346
72

Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy

Večerka, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 57-66
73

Iz istorii vozniknovenija pervogo literaturnogo jazyka slavjan : k probleme greč.-slav. leksič. i gram. variantov v drevnejšich slav. per.

Vereščagin, Je. M. - 1972, 50 s.
74

K voprosam periodizacii istorii russkogo jazyka

Avanesov, R. I. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 5-24
75

Polsko-czeskie interferencje językowe na przykładzie dialektów Śląska Cieszyńskiego w ČSRS

Basara, J. - Poradnik językowy (1973) 5/6 (309), 287-294
76

Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským

Bělič, J. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 1-8
77

Problemy interferencii jazykov karpato-dunajskogo areala v svete dannych sravniteľnoj dialektologii

Bernštejn, S. B. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 25-41
78

Tzw. archaizm podhalański a sprawa mazurzenia w Małopolsce

Decaux, É. - Communications de la délégation française (1973), 119-130
79

Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego

Dejna, K. - Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych ŁTN 26 (1972) 3, 1-11
80

Dialektna vzajemodija ukrajins’koji movy z inšymy slov’jans’kymy v karpats’komu areali

Dzendzelivs'kyj, J. O. - 1973, 31 s.