Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4395
AutorDecaux, É.
Titel

Tzw. archaizm podhalański a sprawa mazurzenia w Małopolsce

ErschienenCommunications de la délégation française (1973), 119-130
VerlagInstitut ďétudes slaves
Klassifikation (EN)Linguistics
The Problem of Linguistic Affinity Seen in the Light of Comparative Dialectology
Klassifikation (RU)Языкознание
Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Otázky jazykové příbuznosti ve světle srovnávací dialektologie
SoundexA0748; P1256; S8170; M6878; M6515
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jeszcze raz w sprawie tzw. „porównawczych literatur słowiańskich“ / Moźejko, E.
Sprawa czeska i słowacka w publicystyce francuskiej w XIX wieku / Feldmanowa, J.
Postmodernistyczny kod a problem tzw. reprezentacji w literaturach zachodniosłowiańskich / Janaszek-Ivaničková, Halina
Tzw. zdania złożone w językach słowiańskich : (projekt analizy typologicznej) / Topolińska, Zuzanna
W sprawie interpretacji niektórych zmian w rozwoju fleksji słowiańskiej : (o tzw. wpływach wzajemnych różnych deklinacji i typów odmiany) / Rieger, Janusz
Le passage de g à h et le groupe zg / Decaux, É.
O tzw. bałto-słowiańskiej archeologicznej wspólnocie kulturowej / Hensel, W.