Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kongress-Nummer 7 lieferte 687 Treffer
81

Wuwiće ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbšćinje

Fasske, H. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 18-51
82

Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy

Habovštiak, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 75-81
83

Die Besonderheiten des pomoranischen Kardinalzahlworts gegenüber dem des Polnischen

Hinze, F. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 3, 346-350
84

Ruskie końcówki -ť, -t, zero, w formach 3 osoby praes

Kuraszkiewicz, Wł. - Rocznik slawistyczny (1973) 1, 27-32
85

Końcówki -t i -ť w gwarach ruskich

Kuraszkiewicz, Wł. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 249-255
86

A Morphological Classification of South Slavic Dialects

Naylor, K. E. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 275-283
87

Über die Klassifizierung von Auswandererdialekten

Neweklowsky, G. - Wiener slavistisches Jahrbuch : Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongress Warschau 1973 (1973), 177-189
88

Słowotwórstwo jako kryterium podziału gwar i języków

Pomianowska, W. - Poradnik językowy (1973) 5/6 (309), 259-270
89

Charakterystyka dawnych dialektów Pomorza Zachodniego na tle pozostałych dialektów językowej grupy lechickiej

Rzetelska-Feleszko, E. - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej (1972), 75-80
90

Z zagadnień zróżnicowania wschodniosłowiańskich systemów akcentowych

Smułkowa, E. - Slavia Orientalis 22 (1973) 2, 267-271