Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kongress-Nummer 7 lieferte 687 Treffer
91

Lingvistická geografia a medzislovanské jazykové vzťahy

Štolc, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 83-92
92

K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů

Utěšený, Sl. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 93-101
93

K vývoji izolovaného slovanského jazyka

Vašek, A. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 44 (1975) l, 1-6
94

Problemi na meģudijalektniot kontakt vo preodni govorni oblasti

Vidoeski, B. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 7-17
95

Pionerzy komparatystyki slawistyczne j XVI wieku

Zwoliński, Prz. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 339-346
96

Ze związków językowych polsko-łużyckich

Zaręba, A. - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 53 (1973) 2/3, 208-218
97

Identifikace sémantiky modálních sloves a jejich ekvivalentů v současné ruštině

Adamec, P. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 103-115
98

Determination Pairs in Old Church Slavonic

Amse-De Jong, T.h. - Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 11-17
99

Morfološke inovacije u hrvatskom jeziku

Anić, Vl. - Radovi. Razdio lingvističko-filološki (7) 11 (1972/1973) 1, 7-15
100

„Vid“ i „vremje“ v predloženijach, soderžaščich slovo poka

Barentsen, A. A. - Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 33-94