Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4389
AutorVečerka, R.
Titel

Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika (1973), 57-66
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Š. Ondruš
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
The History of the Development of Slavonic Literary Languages with Special Reference to non-Slavonic Elements, Especially Those From Greek and Latin
Klassifikation (RU)Языкознание
История формирования славянских литературных языков с особым учетом иноязычных элементов, в особенности, греческих и латинских
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Dějiny utváření spisovných jazyků slovanských se zvláštním zřetelem k prvkům cizojazyčným, zvláště řeckým a latinským
SoundexR7440; P1250; F3766; S8278; S8186; J0840; V0540; M6700
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy / Večerka, Radoslav
Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny / Večerka, Radoslav
K počátkům ruského spisovného jazyka / Brandner, Aleš
Dynamika současného spisovného jazyka a jeho stylové diferenciace / Jedlička, A.
Vývojové tendence běžně mluveného jazyka střední Moravy / Krčmová, Marie
Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka / Zsilák, Mária
Predpoklady vzniku veľkej Moravy / Ratkoš, P.