Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 269224-7 lieferte 253 Treffer
1

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

Hanusz Ignacy - Biblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;
2

O czytaniu run słowiańskich (z ryc.)

Łepkowski Józef - Biblioteka warszawska 1851, III, 268-79
3

Słowianie, wyjątek z rozprawy hist.

L. B. J. - Biblioteka warszawska 1842, IV, 280-314, 445-85
4

Jana Wagilewicza wywód początków Słowian od Traków-Ilirów

Bielowski August - Biblioteka warszawska 1852, IV, 528-50
5

Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy

Maciejowski W. A. - Biblioteka warszawska 1852, III, 1-15, 1853, II, 405-32
6

O Słowianach podług Jornandesa

Kucharski A. - Biblioteka warszawska 1855, II, 510-21
7

Nowe wiadomości o Słowianach i Rasach ze źródeł arabskich

F. Z. - Biblioteka warszawska 1871, II, 505-8
8

Słowianie i Niemcy

Brückner A. - Biblioteka warszawska 1900. I, 197-231
9

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
10

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Biblioteka warszawska 1841, I. 250-86. II. 108-27, III. 256-316, 519-43