Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00146
AutorBielowski August
Titel

Jana Wagilewicza wywód początków Słowian od Traków-Ilirów

ErschienenBiblioteka warszawska 1852, IV, 528-50
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 146, s. 7-8
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wywód praw spadkowych słowiańskich / Hube R.
Czy nazwisko Słowian od słowa czyli też od sławy pochodzi / J. Dobrovski
Pokucie / Bielowski August
O lennictwie i feudalności u Słowian od połowy XIV w.
Osman Jana Gundulicza / Budzyński Michał
Jubileusz Jana Gundulića / Grabowski Br.
Poezje Jana Rokyty / B. de C., R.