Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00147
AutorMaciejowski W. A.
Titel

Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy

ErschienenBiblioteka warszawska 1852, III, 1-15, 1853, II, 405-32
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 147, s. 7-8
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie / Maciejowski Wacław Aleks.
O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa / Maciejowski W. A.
Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian / Maciejowski Wac.
Rozbiór dzieł Haxthausena i Fabriciusa o Słowiańszczyźnie / Maciejowski W. A.
Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach / Maciejowski W. A.
Rozbiór dzieł Kaspara Zeussa i Hermanna Müllera o Słowiańszczyźnie / Maciejowski W. A.
O Swewach, Słowianach, starodawnych Francyi mieszkańcach, z krytycznym poglądem na dzieło: »La coustume de Nivernais, par M. Dupin«. Odb. z Bibl. war. / Maciejowski Wacław Aleks.