Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for 269224-7 provides 253 hits
1

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

Hanusz Ignacy - Biblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;
2

O czytaniu run słowiańskich (z ryc.)

Łepkowski Józef - Biblioteka warszawska 1851, III, 268-79
3

Słowianie, wyjątek z rozprawy hist.

L. B. J. - Biblioteka warszawska 1842, IV, 280-314, 445-85
4

Jana Wagilewicza wywód początków Słowian od Traków-Ilirów

Bielowski August - Biblioteka warszawska 1852, IV, 528-50
5

Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy

Maciejowski W. A. - Biblioteka warszawska 1852, III, 1-15, 1853, II, 405-32
6

O Słowianach podług Jornandesa

Kucharski A. - Biblioteka warszawska 1855, II, 510-21
7

Nowe wiadomości o Słowianach i Rasach ze źródeł arabskich

F. Z. - Biblioteka warszawska 1871, II, 505-8
8

Słowianie i Niemcy

Brückner A. - Biblioteka warszawska 1900. I, 197-231
9

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
10

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Biblioteka warszawska 1841, I. 250-86. II. 108-27, III. 256-316, 519-43