Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00053
AutorHanusz Ignacy
Titel

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

ErschienenBiblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 53, s. 3-4
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
O pierwotnym języku słowiańskim
Wiadomość o Podolu
Wiadomość o Zborowie
Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno-słowiańskim, pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. Ossolińskich / Malinowski Lucyan
Wiadomość o pracach Szafarzyka na podstawie własnych jego listów do M. Pogodina