Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna zachodnia lieferte 1848 Treffer
1

Słowianie w Niemczech. (z Szyra)

Medyński - Pow. pam. 1835, II, 55-71
2

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
3

Ślady Słowian w Szwajcaryi

Dubrowski - Biblioteka warszawska 1845, III, 409-10
4

Ślady słowiańszczyzny na wyspach duńskich

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1856
5

Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1864, nr. 5, 6, 7, 8, 9
6

Słowianie zachodni

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 1-8
7

Wpływ Zygmunta III na losy słowiańsz zach.

Dłużniewski Marceli - Strzecha 1870, s. 174
8

Przeszłość słowiańska w Niemczech

- Tygodnik illustrowany 1870, II, s. 99
9

Słowianie meklemburscy i walka stronnictwa niemieckiego przy wyborze biskupa (1191-1195)

Maroński St. - Biblioteka warszawska 1881, III, 22-48, 202-30
10

Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych

Sieniawski dr. - Gniezno, 1881, 8°, s. 469, mr. 8 - Rec. J. Zimerman. Ziarno 1882, s. 152.