Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna zachodnia lieferte 1851 Treffer
1

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
2

Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1864, nr. 5, 6, 7, 8, 9
3

Połabscy Słowianie

Pawiński Adolf - Petersburg 1871, 8°
4

Słowianie rugijscy

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1842, s. 14
5

Słowacy

- Sobótka 1869, s. 332
6

Słowianie zachodni

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 1-8
7

Słowacy

- Tyg. lw. 1867, s. 76,
8

Czechy

Kaźmirczyk Bartosz - Krakus 1891, nr. 33-36
9

Słowacy

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1888, s. 205, 222
10

Słowacy

Wł. L. Anczyc - Mrówka 1871, s. 28