Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00623
Titel

Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1864, nr. 5, 6, 7, 8, 9
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 623, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zachodnia Słowiańszczyzna
Słowiańszczyzna zachodnia / Wachowski Kaz.
Rzut oka na Słowiańszczyzną południową i zachodnią, (z mapą) / Zmorski R.
Mindowe, król litewski. Obraz historyczny w 5 aktach / Słowacki, J.
Chodowie. Obraz historyczny, przeł. Marya Wysłouchowa / Jirasek Alojzy
Historyczny obraz Odessy według P. Skałkowskiego / M. Grabowski
Thun i Słowiańszczyzna w Czechach