Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Słowiańszczyzna zachodnia provides 1851 hits
1

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
2

Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1864, nr. 5, 6, 7, 8, 9
3

Połabscy Słowianie

Pawiński Adolf - Petersburg 1871, 8°
4

Słowianie rugijscy

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1842, s. 14
5

Słowacy

- Sobótka 1869, s. 332
6

Słowianie zachodni

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 1-8
7

Słowacy

- Tyg. lw. 1867, s. 76,
8

Czechy

Kaźmirczyk Bartosz - Krakus 1891, nr. 33-36
9

Słowacy

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1888, s. 205, 222
10

Słowacy

Wł. L. Anczyc - Mrówka 1871, s. 28