Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna zachodnia lieferte 1848 Treffer
21

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historyografii niem.

Kochanowski J. - Warszawa 1901, 16°, s. 128, kop. 20 - (Książki dla wszystkich, nr. 38, 39).
22

Połabscy Słowianie

Pawiński Adolf - Petersburg 1871, 8°
23

Z Ukrainy połabskiej

Grzegorzewski Jan - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885, IV, 186-205, 387-406; 1886, I. 210-24, 354-67, II. 19-31
24

Chrystyanizm u Słowian nadłabskich

Szczęśniak Wł. ks. - Kwart, teologiczny. War. 1902
25

Jana Parum Szulcego słownik języka połabskiego, wydał...

Kalina A. - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1893, (t. 18), s. 1-80, (w odb. kor. 150); 1894, (t. 21), s. 75-178
26

Szczątki języka połabskiego Wendów Lüneburskich

Muka Ernest Karol - Mat. i prac. jęz. 1904, s. 313-569
27

Gramatyka polska Hanki

- Przegl. liter. hist. 1840, I, 398-404
28

Bal słowiański w Pradze

- Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1860, nr. 15, s. 3-4
29

Sprowadzanie osadników z Czech

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1866, s. 353-4
30

Polskie i czeskie klejnoty koronne

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 142, 148