Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna zachodnia lieferte 1848 Treffer
61

O poparciu piśmiennictwa krajowego. (Przekład odezwy Muzeum czesk.)

- Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane. Lwów. 1832, II, 1-12
62

Sonet do Alex. Fredry (Z Muzeum czeskiego)

Rościszewski Ad. - Rozm. 1837
63

Lipiński w Pradze

W H. - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1839
64

Kopernik, (z czasop. Kwety)

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1840
65

Praga czeska o Chojeckim

- Przegl. rzecz. pol. 1860, nr. 15, s. 20-24
66

Uroczystość Kraszewskiego w Pradze. (Wieczór słowiański)

Jelinek Edward - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 1-3
67

Statuta Koła polskiego w Pradze

- Praga czeska, 1881, 8, s. 8
68

Podróż Czecha przez Polskę w grudniu 1604 r.

- Ateneum Warszawa. 1886, III, 493-9
69

"Marcin Łuba" Sewera w Pradze czeskiej

Papieski L. - Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1898, s. 469
70

Upadek samodzielności polskiej i usiłowanie celem jej odzyskania. Rec. J. Mgr.

Muller Arnold - Nowa Reforma. Kraków 1907 nr. 455