Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1413 Treffer
1

Historya literatury czeskiej

- Dziennik wileński. Wilno. 1825, XII, 568
2

Ruch literatury w Czechach

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 103
3

Dejiny czeske literatury. Rec. Al. Brückner

Vlczek - Kwartalnik historyczny 1898. (XII), 327-31
4

Historya literatury słoweńskiej (!). Podług ... nap. Wł. Dobek

Pypin A. - Warszawa 1905, 16°, s. 128, kop. 20 - Zob. nr. 220, 225.
5

Istorija literatury ruskoj. Rec. Tretiak Józ.

Ogonowskij Omelian - Kwartalnik historyczny 1888, (II), 69-73; 1890, (IV), 314-25, 1894, (VIII), 107-111
6

Z najnowszej literatury czeskiej

Karasek Jerzy - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1898, s. 658
7

Przegląd literatury malorusskiej

Korowaj-Metelicki - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1888, s. 290, 302, 313
8

Z literatury rosyjskiej

- Dziennik wileński 1817, II, 511
9

Duch literatury serbskiej

Glück Henryk - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1904, nr. 147 i n
10

Lekcya wstępna literatury polskiej, oraz literatury rosyjskiej, ze względem na słowiańską

Siwiński Edward - Warszawa 1863, 8. s. 27