Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1404 Treffer
1

Prawda ruska

Rakowiecki Ignacy - Warszawa 1820-22, t. II, 4°, s. 277+320
2

Pisma rozmaite

Rakowiecki Ignacy - Warszawa 1834-35, dwa poszyty, 8°, s. VIII+60, i 128 - Treść I. Wiadomości względem języka, literatury i historyi Słowian.
3

Literatura słowiańska. (Wyjątki z listów do dziennika ministeryum oświaty)

Reppen Paweł - Wiz. nauk. 1836, III. 160-6, XII. 124-32; 1837, XV. 133-48
4

Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo)

Olszewski Michał - Pam. nauk. 1837, III, 305-64
5

Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 204, 211, 219
6

Słowiańszczyzna

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1839, s. 248, 264, 272
7

Kurs literatury słowiańskiej. (1840-1844) przel. z fr. Feliks Wrotnowski

Mickiewicz Adam - Paryż 1841-1844. Tomów 4 - Toż w kilku wydaniach następnych.
8

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
9

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Biblioteka warszawska 1841, I. 250-86. II. 108-27, III. 256-316, 519-43
10

Literatura słowiańska pod rządem austryackim

- Narodowość 1842, część III, nr. 4, s. 14-5