Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Historya literatury provides 1510 hits
1

О najważniejszych postulatach historyi literatury polskiej, odczyt wygłoszony na I zebraniu miesięcznem Towarz. liter. im. A. Mickiewicza we Lwowie

Brückner, А. - Lwów. 1900. 8°, 15. - Зам. Cz. W. № 26; A. Wrzesień. G. P. № 211.
2

Metodyka historji literatury polskiej

Chmielowski, P. - Warszawa. 1900. - Рец. J. Grabowski. Pg. Pol. CXL, 510-514; W. Hahn. Kw. H. XV, 230-231; F. Łagowski. K. W. №17; Por. Cz. Ks. №4-1-3; At. CI, 394-397; Ks. 1,97- 98; Зам. G. W. № 22.
3

Statystyka literatury, jej cele i zadania

Gargas, Z. - Cz. Pr. II, 1901, 337-345.
4

Teorya literatury (stylu, prozy i poezyi) do użytku szkolnego i nauki domowej

Grabowski, B. - Warszawa. 1900. - Зам. G. P. № 8.
5

Stylistyka, teorja prozy i poezyi, wyd. 2-gie powiększone

Weychertówna, W. - Warszawa. 1901, 8°, 187, III
6

Особенности польскаго языка и стихосложенія

Янковскій, А. - Варшава. 1901, 12°, 32.
7

Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym).

Mleczko, S. - Warszawa. 1901, 8°, XXII, 1, 305, 1. - Рец, M. Massonius. T.l. №№ 37, 38 - 731-732, 749-750; W. Zagórski. Ks. I, 140-142; SL №№ 82-84; Por. Cz. Ks. № 4 - 3-4; Зам. Cz. W. № 86.
8

Illustrowane dzieje literatury polskiej. III. Odrodzenie. Okres Zygmuntowski. 173 ill 30 kart

Biegeleisen, H. - Wiedeń. 1901, 8°, 363.
9

Geschichte der polnischen Litteratur (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Band I).

Brückner, A. - Leipzig 1901, 8°, VI, 1, 628. - Зам. Č. Č. H. VII 4, 503.
10

Historya literatury polskiej z przedmową B. Chlebowskiego z illustracyąmi. T. I- III

Chmielowski, P. - Warszawa. 1899; T. IV-VI Warszawa. 1900. - Рец. B. Chlebowski. At. CII, 728-737; G. W. № 50 - 53; Jeske-Choiński. K. W. №. 315; B. Szymański. Najnowszy pamflet pozytywistyczny czyli «Historya Literatury Polskiej w 6-ciu toniach P. Chmielowskiego». Rola №№ 26 - 27 ~ 404 - 405; 419-421.