Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Historya literatury provides 1404 hits
1

Prawda ruska

Rakowiecki Ignacy - Warszawa 1820-22, t. II, 4°, s. 277+320
2

Pisma rozmaite

Rakowiecki Ignacy - Warszawa 1834-35, dwa poszyty, 8°, s. VIII+60, i 128 - Treść I. Wiadomości względem języka, literatury i historyi Słowian.
3

Literatura słowiańska. (Wyjątki z listów do dziennika ministeryum oświaty)

Reppen Paweł - Wiz. nauk. 1836, III. 160-6, XII. 124-32; 1837, XV. 133-48
4

Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo)

Olszewski Michał - Pam. nauk. 1837, III, 305-64
5

Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 204, 211, 219
6

Słowiańszczyzna

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1839, s. 248, 264, 272
7

Kurs literatury słowiańskiej. (1840-1844) przel. z fr. Feliks Wrotnowski

Mickiewicz Adam - Paryż 1841-1844. Tomów 4 - Toż w kilku wydaniach następnych.
8

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
9

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Biblioteka warszawska 1841, I. 250-86. II. 108-27, III. 256-316, 519-43
10

Literatura słowiańska pod rządem austryackim

- Narodowość 1842, część III, nr. 4, s. 14-5