Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1270 Treffer
51

Mala Strana. Odrodzenie poezyi czeskiej przed stu laty.

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, s. 219
52

O obudzeniu się Czech

Czerny Adolf - Tygodnik illustrowany 1908, II, 731
53

Pionierzy odrodzenia czeskiego

Magiera Jan - Nowa Reforma. Kraków 1908, nr. 183
54

Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich

Kossakowski Jan - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1804, III, 11-45
55

O literaturze czeskiej

Lach-Szyrma - Dziennik wileński. Wilno. 1821, II, 291-4
56

Rzut oka na obecny stan literatury czeskiej

- Gaz. lit. 1822, I, 145-52
57

Historya literatury czeskiej

- Dziennik wileński. Wilno. 1825, XII, 568
58

Krótka wiadomość o literaturze czeskiej. (Z Jana Nejedlego)

(Chotomski Ferd.) - Dziennik warszawski 1828, XIV, 178-92, 289
59

Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańsko-czeskiej

Kucharski Andrzej - Pamiętnik warszawski 1829, I, 267-79
60

Wiadomości o literaturze. czeskiej

Kucharski Andrzej - Tygodnik petersburski 1830, nr. 34, 35