Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1270 Treffer
21

Literatura słowiańska

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1857, nr. 276
22

Rzeczy słowiańskie. (bibliograficzny spis nowości naukowych u Słowian południowych, Czechów, Łużyczan)

- Tyg. nauk. 1865, s. 198. 325
23

Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich

Kraiński Wincenty - Wrocław, 1867, 8°, s. 168
24

O literackiej wzajemności szczepów i narzeczy słowiańskiego narodu

Kollar Jan - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 43-51
25

Przegląd rzeczy słowiańskich

Matejko Franc. Edw. - Przegląd polski 1869-70, I, 69-101
26

Rzut oka na odrodzenie się Słowian zachodnich i południowych

Grabowski Bron. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I, 25-8
27

O literature pobratymczych narodów słowiańskich

Kirkor A. H. - Kraków 1874, 8°, s. 356, kor. 5 - Rec. Dziennik poznański 1874, nr. 150; L. Powidaj. Przegląd polski 1873-74, III, 115-8.
28

Nowe opracowanie literatury słowiańskiej

Czajewski Wiktor - Ateneum Warszawa. 1881, II, 339 - 53
29

Z literatury słowiańskiej

- Tygodnik illustrowany 1885, I. 22, 255, 350, II. 42, 175, 223
30

Z piśmiennictw słowiańskich

Grabowski Bron. - Tygodnik illustrowany 1886, I. 47, 112, 254, 287, 304, II. 239, 287, 304, 319, 351, 583; 1887, I. 15, 31, 95, 127, 159, 191, 231, 247, 263, 327, 391, II. 31, 79, 96, 111, 175, 192,287