Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1404 Treffer
31

Z piśmiennictw słowiańskich

Grabowski Bron. - Tygodnik illustrowany 1886, I. 47, 112, 254, 287, 304, II. 239, 287, 304, 319, 351, 583; 1887, I. 15, 31, 95, 127, 159, 191, 231, 247, 263, 327, 391, II. 31, 79, 96, 111, 175, 192,287
32

Listy o literaturach słowiańskich

Grabowski Bron. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 6, s. 21, nr. 11, s. 18, nr. 15, s. 18, nr. 19, s. 19, nr. 21, s. 16, nr. 24, s. 21, nr. 36, s. 21, nr. 44, s. 27, nr. 53, s. 27
33

Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War.

Grabowski Bron. - Warszawa 1891-98, w tomach: II. cz. 2, III. cz. 2, IV. cz. 2
34

Z piśmiennictw słowiańskich

- Tygodnik illustrowany 1888, I, 32, 111
35

Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich

Zdziechowski Maryan - Kraków 1888, s. 338, kor. 4.80 - Rec. St. Tarnowski. Przegląd polski 1888-89, I. 387-94; Wł. Spasowicz. Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888, nr. 27, s. 1, nr. 28, s. 3.
36

Oczerki iz psichologii sławiańskago plemeni. Rec. Spasowicz

Ursin - Pam. Mick. 1888, s. 271-6; - Z powodu tej pracy: Stankiewicz W. J. Mesyanizm słowiański. Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1887, nr. 46-9
37

Na niwie słowiańskiej

Grabowski - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 13, s. 8, nr. 16, s. 9
38

Byron i jego wiek, studya porównawczo-literackie

Zdziechowski M. - Kraków T. I, 1894, 8, s. VI + 447, kor. 5; T. II, Czechy, Rosya, Polska. Kraków 1897, 8, s. VII+686, kor. 8 - Rec. J. Tretiak: Bajronizm w literaturach słowiańskich. Kwartalnik historyczny 1898, (XII), 800-17.
39

Z niw słowiańskich. (Dzieje literatury polskiej po serbsku, katedra literatury polskiej w Belgradzie, literatura rosyjska na usługach polskiej, potrzeba zaopatrzenia bibliotek słowiańskich w książki polskie, wykłady Vrchlickiego, dzieje Polski Bobrzyńskiego po czesku, nasza nieznajomość spraw słowiańskich, Czech i jego "Pieśni niewolnika", polonica na uniwersytecie praskim, Lubomir Nenadowic, Rodzina Połanieckich w Rosyi)

Wasilewski Leon - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1895, (III), s. 126
40

Z niw słowiańskich. (Dzieje literatury polskiej po serbsku, katedra literatury polskiej w Belgradzie, literatura rosyjska na usługach polskiej, potrzeba zaopatrzenia bibliotek słowiańskich w książki polskie, wykłady Vrchlickiego, dzieje Polski Bobrzyńskiego po czesku, nasza nieznajomość spraw słowiańskich, Czech i jego "Pieśni niewolnika", polonica na uniwersytecie praskim, Lubomir Nenadowic, Rodzina Połanieckich w Rosyi)

Wasilewski Leon - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1896, (IV), 4, 63, 72, 166