Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00762
Titel

Palacki. Literacka podróż w r. 1837, celem wyszukania źródeł do czeskiej historyi. Rec.

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 217, 225
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 762, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podróż do kozaków dońskich 1837 r. z franc. p. X. Bronikowski
Podróż do Tauryki, p. M. R. / Broniewski Włodz.
Najstarsze pomniki literatury czeskiej. (Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache von Szafarzik und Palacki). Rec.
Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta w r. 1838-39. / Moszyński Julian
Krótki zarys historyi literatury czeskiej / Rittersberg Ludwik
Krótki rys historyi Maticy czeskiej / Purkinie
Do źródeł Prutu i wycieczka na Czarnohorę / Wróblewski Witold