Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00713
AutorMoszyński Julian
Titel

Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta w r. 1838-39.

OrtWilno, 1844, 8°, I. s. 290, II. s. 296
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 713, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów z powodu artykułów noworocznych gazety »Swiet« i Sankt Pieterburgskija Wiedomosti / Moszyński Jerzy
Mowa Michała Stachowicza i sprawa wolności sumienia w Rosyi / Moszyński Jerzy
Z powodu jubileuszu 30-letniej pracy publicystycznej ks. Włodz. Meszczerskiego / Jerzy Moszyński
Audiatur et altera pars. (O stosunkach rosyjsko-polskich) / Moszyński Jerzy
Myśl polityczna z księgi dziejów cierpień i pracy / Moszyński Jerzy
Fizyologia szowinizmu polskiego na tle rosyjsko-polskich stosunków / Moszyński Jerzy
Odpowiedź na krytykę tej broszury, zamieszczona w nr 7594 gazety »Nowoje Wremia«. (Krak. 1897), 8, s. 16. / Moszyński Jerzy