Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 890482-0 lieferte 31 Treffer
1

Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841. s. 127, 136, 145, 153
2

Słowiańszczyzna. (Z prawa o slovanskem ewangelium w Remesi, od W. Hanki 1839)

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 89, 97, 105
3

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 180, 188
4

Kwiaty słowiańskie

Jaszowski St. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 275
5

Pieśni słowiańskie

J. hr. D-B. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 130
6

O przyjaciołach Słowian w Warszawie

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 207, 215
7

Czelakowskiemu

Brodziński Kaz. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1842, s. 355
8

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
9

Palacki. Literacka podróż w r. 1837, celem wyszukania źródeł do czeskiej historyi. Rec.

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 217, 225
10

O ruchu i kierunku literatury nowoczeskiej

Purkinie - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 113, 121