Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya lieferte 2009 Treffer
1

Rozprawa o sposobach dopełniemenia historyi Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1812, (VIII), s. 82
2

Winulska Słowiańszczyzna z geografa bawarskiego

Lelewel - Tyg. wil. 1816, II, 334-41, 349-56, 365-73, 381-7
3

O piśmie: Badania w narodzie scytyjskim, który później dał się poznać pod nazwiskiem Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1817, (XI), s. 288
4

Siedziby Słowian za czasów starożytnej Germanii

Anton - Pam. nauk. Oddział liter. 1819, I, 193-208
5

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian

Majewski Walenty - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. tom VIII, 175;
6

O Słowianach

Majewski Walenty - Pam. nauk. 1819, I, 166-79, 193
7

Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach

Majewski Walenty - Warszawa 1818, 8°, s. CXXXX
8

O stanie cywilnym dawnych Słowian

Rakowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1821, (XIV), s. 19
9

Śledzenie początku narodów słowiańskich

Surowiecki Wawrzyniec - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1824. (XVII), s. 165-857
10

Listy o Polsce, zawierające uwagi nad sl. narodami i pokoleniami. (Rec. książki Krystyna Szyrmy po angiel. wydanej)

- Astrea 1825, I, 16-22