Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00704
AutorKolberg Oskar
Titel

Pieśni czeskie i słowackie

ErschienenDzwon lit. 1846, IV, 272-84
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 704, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pieśni słowackie, p. Brodziński
Pieśni czeskie / Brodziński
Pieśni ludu z Podola rosyjskiego / Kolberg Oskar
Rozwój pieśni w Czechach, pod względem muzycznym / Kolberg Oskar
Wołyń Obrzędy, melodye, pieśni, wydał Treliak Józef / Kolberg Oskar
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław