Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pieśni lieferte 191 Treffer
1

Słowo o zbiorach pieśni narodowych słowiańskich

- Pow. pam. 1835, II, 418-23
2

O poezyi gminnej ludów słowiańskich

- Pam. nauk. 1837, s. 317-44
3

Pieśni gminne słowiańskie

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 3
4

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

Szafarzyk P. J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
5

Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni

- Cieszyn. 1849, 12°, s. 63
6

Odgłosy poezyi słowiańskiej

- Moskwa 1862 - (Mieści prócz poezyi polskich pieśni ludowe czeskie, serbskie i inne).
7

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)

- Pisma 1872, I, 265-71
8

Sen, p. Jurgiewicz A.

- Tyg. wil. 1820, I, 82
9

Stół królewski

- Pamiętnik warszawski 1820, (XVI), 368
10

Pieśni czeskie

Brodziński - Dziennik warszawski 1826, IV, 194-9