Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ogólne lieferte 241 Treffer
1

Rzut oka na plemiona słowiańskie w państwie otomańskiem, p. z rosyjskiego Podczaszyński Michał

- Dziennik warszawski 1826, IV, 211-252
2

O Sławianach w Turcyi. (sprawozdanie z pracy Roberta)

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1845, II, 189-252
3

Zadunajscy Słowianie

- Przegl. rzecz. pols. 1862, (16 sierp.), s. 54-9
4

Rzut oka na Słowiańszczyzną południową i zachodnią, (z mapą)

Zmorski R. - Tygodnik illustrowany 1863, II, 301
5

Słowianie południowi

Fr. B. - Tyg. lw. 1867, s. 77, 92
6

Słowianie południowi i ich cywilizacya

Léger Ludwik - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 117-122
7

Kilka słów o Słowianach południowych

Burzyński Kaz. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1872, II, 331, 335
8

Słowiańszczyzna pod tureckiem i austriackim panowaniem. Zarysy i wspomnienia z podróży, p. z franc. L. R.

Cyryl - Poznań 1877, 8°, s. 319
9

Z podróży po Albanii

- Biesiada literacka 1878, II, 167
10

Albania, zarysy etnograficzne, kulturalne i religijne

Czermiński Marcin - Kraków 1893