Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ogólne lieferte 241 Treffer
1

Rys literatury, obyczajów, sekt i rot wojennych w Czechach za czasów Pobiebrada, wyjątek p. Franc. Matejko

Palacki F. - Biblioteka warszawska 1865, I. 181-215, 424-45, IV. 66-91, 289-302
2

Czechia i Morawia. (Wydanie komitetu słowiańskiego. Pet.). Rec. K. P.

- Biblioteka warszawska 1872, II, 148-51
3

Pogląd na Czechy i Czechów

F(eldmanowski) H. - Dziennik poznański 1883, nr. 98
4

Jak żyją w Czechach, zwyczaje i powiastki czeskie

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1889, 8 mała, s. 48, z mapką i obrazkami, kop. 10
5

Czechy

Kaźmirczyk Bartosz - Krakus 1891, nr. 33-36
6

Z pobytu Wł. Żeleńskiego w Pradze. Wspomnienia z r. 1860-1.

Wielkopolanin Łukasz - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1898, (VI), 81, 91, 105, 117, 121, 130, 138
7

Prus Bolesław o Czechach

- Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1899, (VII), 7, 15
8

Z Pragi. Kilka wrażeń

Szajnocha Władysław - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1901, nr. 133
9

Z ojczyzny pobratymców

Szabłowski Teodor - Warszawa 1902, 4, s. 99, z 47 ilustr. w tekście, rb. 2
10

Z dorzecza Wełtawy

Ostaszewski-Barański K. dr. - Lwów 1905, 8°, s. 208, kor. 3 - (Pod wpływem zjazdu dziennikarzy słow. w Pilźnie zapoznaje z przeszłością i teraźniejszością Czechów). - Rec. W. Pr. Nowa Reforma. Kraków 1905, nr. 198.