Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolberg Oskar lieferte 11 Treffer
1

Pieśni czeskie i słowackie

Kolberg Oskar - Dzwon lit. 1846, IV, 272-84
2

Rozwój pieśni w Czechach, pod względem muzycznym

Kolberg Oskar - Biblioteka warszawska 1864, IV, 295-301
3

Melodye ludu słowiańskiego

Kolberg Oskar - Bibl. warsz. 1841, III, 502-505
4

Chełmskie. Obraz etnograficzny

Kolberg Oskar - Kraków 1890, t. I, 368, t. II, 1891, s. 262 - Rec. Karłowicz Jan Kwart, hist. 1892, VII, 109-18.
5

Przemyskie. Zarys etnograficzny. Wydal Kopernicki

Kolberg Oskar - Kraków 1891.8°, s. XX kor. 6
6

Wołyń Obrzędy, melodye, pieśni, wydał Treliak Józef

Kolberg Oskar - Kraków 1907. 8, s. 450
7

Pokucie. Obraz etnograficzny

Kolberg Oskar - Kraków 1882-1889, I, 358, II, 300, III, 239, IV, 328
8

Pokucie, dopełnienie, wydał Zdziarski

Kolberg Oskar - Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. Kraków. 1904, s. 174-94
9

Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia

Kolberg Oskar - Zbiór wiadomości do antropologii krajowéj. Kraków kraj. 1889, (t. 13), 208-45
10

Baśni z Polesia

Kolberg Oskar - Zbiór wiadomości do antropologii krajowéj. Kraków 1889. (t. 13), 200-8