Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00009
AutorSwierzbieński Romuald
Titel

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona

OrtWarszawa 1880, 4, s. 42
AnmerkungRec. Ateneum Warszawa. 1881. I. 370-5; J. Hanusz. Przegląd polski 1884-85. III, 600-1.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
URL (primär)http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2852
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 9, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim / Swierzbieński Romuald
Pieśni ludu w Pińszczyznie / Zieńkiewicz Romuald
Pieśni przerobione z podolsko-ukraińskiej mowy. / Groza Aleks.
Z kronik pskowskich / As.
Pieśni słowiańskie / J. hr. D-B.
Pieśni ludu z Podola rosyjskiego / Kolberg Oskar
Kupajło, tudzież zabawy doroczne i inne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni weselnych ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi / Moszyńska Józefa