Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Swierzbieński Romuald lieferte 2 Treffer
1

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1880, 4, s. 42 - Rec. Ateneum Warszawa. 1881. I. 370-5; J. Hanusz. Przegląd polski 1884-85. III, 600-1.
2

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1884, 8°, s. IV, 111 - Rec. J. Hanusz. Ateneum Warszawa. 1885. I. 564-7; A. H. Kirkor. Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885. IV. 260-70.