Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00009
Author(s)Swierzbieński Romuald
Title

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona

PlaceWarszawa 1880, 4, s. 42
NoteRec. Ateneum Warszawa. 1881. I. 370-5; J. Hanusz. Przegląd polski 1884-85. III, 600-1.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
URL (primery)http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2852
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 9, s. 1-2
PURLCitation link

More like this:

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim / Swierzbieński Romuald
Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy / Świerzbieński K.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Myty słowiańskie o słońcu i zaćmieniu