Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4638 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

51

Slovensko-amerikánski Koledar za 1. 1900. Izdalo in založilo uredništvo «Glas Naroda». VI. New-York

- Зам. D. S. XIII, 61-62
52

Ilustr. Narodni Koledar za 1.1900. Tečaj XII. Ured. D. Hribar v Celju

- Зам. L. Z. XX, 122
53

Koledar družbe sv. Mohorja za navadno 1. 1900

- Зам. О. В. Šalamun. D. S. XIII, 29
54

Knjige družbe sv. Mohorja za 1. 1899

- Рец. V. B.: D. S. XIII, 93
55

«Družba sv. Mohorja»

- Зам. L. Z. XX, 198
56

Deželni jezik kranjski in Škrabec

Valvazor - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 200
57

(Škrabec). Nava'da želê'zna sra'jca

- Cvetje z vertov sv. Frančiška. Časopis za verno katoliško ljudstvo, zlashi za ude tretjega reda sv. Frančiška, izd. G. St. Škrabec. Gorica. XVII 1, 1898
58

(Škrabec). Boj z učeno senco

- Cvetje z vertov sv. Frančiška. Časopis za verno katoliško ljudstvo, zlashi za ude tretjega reda sv. Frančiška, izd. G. St. Škrabec. Gorica. XVII 2-5, 1898
59

Provincia Sclavonia ali Slavonia

Radics, P. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 327-328
60

Volksagen aus Krain

Müllner - Argo № 9 ~ 168